مامائی و زنان و زایمان

خدمات مامائی و زایمان

توضیحات

  • خدمات و مراقبت های قبل از زایمان
  • سونوگرافی
  • تغذیه
اطلاعات بیشتر

پزشک عمومی

دکترهای عمومی مجرب

توضیحات

  • تشخیص بیماری
  • آزمایشات و انجام نوار قلبی
اطلاعات بیشتر

زیبایی و پوست و مو

جراحی های زیبایی و پوست و مو

توضیحات

  • عمل جراحی زیبایی
  • مراقبت از پوست و مو
  • تجویز داروهای ترکیبی
  • اطلاعات بیشتر

تزریقات و اورژانس

کلیه اقدامات اورژانسی و انتقال به بیمارستانهای تخصصی

توضیحات

اطلاعات بیشتر